Vücut dili önemlidir. Çünkü yapılan araştırmalar, konuşmanın, iletişimin sadece yüzde 20 ya da 30’luk bir kısmını oluşturduğunu gösteriyor. İletişimin geri kalanı ise konuşmadan gerçekleşiyor; Sesimizin tonu, yüz ifadeleri, göz teması, jest ve mimikler, vücut duruşumuz…

Jestler, duruş, kafa ve el hareketleri ya da özete bütün vücut hareketlerimiz, vücut dilimizin kelimeleridir.

Vücut hareketlerimiz, söylediklerimizi tamamlar, onları daha iyi vurgulamamızı sağlar. Bazense söylediklerimizin aksini gösterirler. Vücut, kendini farklı yollarla ifade eder.Semboller

Söyleyeceğimiz bir kelime ile aynı anlamı taşıyan hareketlere semboller denir. Mesela birini çağırmak için “Gel buraya” şeklinde yaptığımız işaret, ya da hemen hemen bütün dünyada “Tamam” anlamına gelen yumruk sıkılıyken baş parmağın havada olması gibi semboller vardır. Bunların bir bölümü, hemen hemen herkes tarafından aynı şekilde anlaşılırken, kimileri, dilden dile farklılık gösterebilir.

Tanımlayıcılar

Sözel bir mesajı daha iyi betimlemek için sözlerimize eşlik eden jestlere tanımlayıcılar denir. Mesela bir şeyin tekrar ve tekrar olduğunu göstermek için elimizi dairesel şekilde döndürmemiz buna bir örnektir.

Düzenleyiciler

Konuşurken, geri bildirim amacı taşıyan jestlere, düzenleyiciler denir. Konuşurken kafamızı onaylama şeklinde öne arkaya hareket ettirmemiz, “hmm” gibi sesler çıkarmamız bunlara örnektir. Bu düzenleyiciler sayesinde, konuşan kişi, karşıdaki insanın sözlerine ne kadar önem verdiğini ya da sözlerini ne kadar onayladığını anlar. Bir geri bildirim olmadan, konuşmayı sürdürmek zordur. Tabii, kültür kültüre, bu işaretlerin de farklılaştığını unutmamak lazım.

Uyarlayıcılar

Uyarlayıcılar, bazı fiziksel ihtiyaçlarımızı gideren, sözsüz davranışlardır. Bir insanın sinirli olduğunda tırnaklarını yemesi, ya da vücudundaki bir yeri kaşıması, buna örnek olarak gösterilebilir. Bu tip hareketler, genellikle istem dışı yapılır.

Duruş

Duruşumuz, duygu, düşünce ve niyetlerimizi yansıtır. Çok farklı duruşların, farklı anlamlara geldiği tespit edilmiştir.

Bunlara örnek olarak açık ve kapalı duruş pozisyonu verilebilir. Açık duruş, yani bir kişinin sandalyede otururken ellerinin ve kollarının yana açık olması, daha fazla fiziksel alan işgal etmesi, özgüven ve ilgi göstergesi olarak yorumlanır.

Bacak bacak üstüne atarak, kolları kavuşturmak, yani fiziksel olarak kapladığımız alanın küçülmesi, özgüvenin azalması ve karşı tarafla iletişimin kısıtlanması manasındadır.

Yansıtma

Yansıtma, karşımızdaki insanın jest ve mimiklerini taklit etmemizdir. Eğer karşımızda ya da yanımızdaki kişi, sevdiğimiz ya da hoşlandığımız biriyse, onun hareketlerini istem dışı şekilde taklit ederiz. Mesela bu kişi ellerini arkaya kavuşturduğunda, biz de kavuştururuz. Buna yansıtma denir.

Mesafe

Her kültürde, fiziksel yakınlık mesafesi farklılık gösterir. Kişinin özel ve genel alanı arasında farkılık vardır. Eğer, fiziksel olarak karşımızdaki insanın özel alanına girersek, onu rahatsız ederiz.

Bu mesafe için dört ayrı seviye belirlenmiştir;

Mahrem mesafe ( 45 cm’den daha az mesafe kişinin en özel alanıdır)

Kişisel mesafe (45 cm’den başlayan 1.2 metreye çıkan mesafedir)

Sosyal mesafe (1.2 metreden başlayarak 3.6 metreye kadar çıkar)

Kamu mesafesi (3.7 metreden başlar ve 4.5 metreye kadar çıkar)

Bir çok toplumda ufak tefek farklılıklar olsa da, bu ve benzeri mesafeler, biz farkında olmasak da günlük hayatımızda, yabancılarla kurduğumuz ilişkilerde devreye girer.

 

“Gözler kalbin aynasıdır” sözü boşuna söylenmemiş. İnsanoğlu, bir çok davranışı taklit edebiliyor ve muhataplarını rol yaparak yanıltabiliyor. Ancak nadiren çok usta aktörler dışında, insanların gözlerine rol yaptırmaları pek mümkün olmuyor. Doğru işaretleri bulursanız, karşınızdaki insanın gözlerinden, duygularını okuyabilirsiniz.Gözbebekleri

Gözbebeklerimiz, vücut dilimizin en önemli araçlarındandır ve onu kontrol edebilmemiz, pratikte mümkün değildir. Karanlıkta gözbebeklerimiz doğal olarak büyürken, yoğun ışıkta küçülürler. Tıpkı bir fotoğraf makinasının diyaframı gibi.
Sadece karanlıkta değil, ilgilendiğimiz bir  insanla konuşurken ya da ilgimizi çeken bir nesneye bakarken de gözbebeklerimizin büyüdüğü görülmüştür. Eğer konuşurken, karşınızdaki kişinin gözbebekleri büyüyorsa, size ya da konuştuğunuz konuya ilgi duyuyor demektir.

Göz teması kurmak

Konuşurken, karşımızdaki insanla doğrudan göz teması kurmak, etkili bir iletişimin en önemli yollarından biridir. Göz temasını doğru okuyabilirseniz, muhatabınızın iç dünyasını da aydınlatabilirsiniz.

Göz teması iyidir ancak “dik dik bakmak” anlamına gelebilecek ısrarcı bakışlar, karşıdaki insanı rahatsız edecektir. Israrcı ve dik bakışlarla kurulan göz teması, çoğunlukla karşıdakini korkutma amaçlıdır ve insanı rahatsız eder.

Sadece insanlar arasında değil, insan ve hayvanlar arasında da, bu tip bakışmalardan kaçınılmalıdır. Yeni Zelanda’da yapılan bir araştırmada, küçük çocukların, köpeklerin saldırısına uğramasının nedenlerinden biri olarak, bu havyanlarla ısrarcı şekilde göz teması kurmaları gösterilmektedir. Dik bakışlardan rahatsız olan hayvan, kendisini tehlike altında hissedip, saldırmaktadır.

Israrcı göz teması, aynı zamanda bir kişinin, kendisine iletilen mesaja karşı aşırı uyarılmış olmasına da işaret eder. Abartılı göz teması, insanları kandırmaya çalışan sahtekarların kullandığı bir yöntemdir. Muhatabına güven vermek isteyen düzenbaz kişiler, yalan söylemeden önce göz teması kurarlar.

Göz temasından kaçınmak ise genellikle rahatsızlık ifadesidir. İnsanlar, neden gözlerini kaçırır? Bunun çeşitli nedenleri vardır. Kimi zaman, söylediğimiz yalandan utandığımız için, karşıdaki insanın gözlerine bakamayız.

Ağlamak

İnsanoğlu, yeryüzünde duyguları yüzünden ağlayan tek canlı türü olarak bilinir. Her ne kadar fillerin ve gorillerin de ağladığı öne sürülse de, henüz bilimsel olarak ispatlanmamıştır. Ağlamak, üzüntü ve keder ifadesi olabileceği gibi, sevinç ve aşırı mutluluktan da kaynaklanabilir. Başka insanların duygularını sömürmek için yalandan ağlamaya ise “Timsah gözyaşları” denmiştir. Bu ifade, timsahların avını yerken göz yaşı döktüğü efsanesinden gelmektedir.

Gözleri kırpmak

Doğal olarak göz kırpma dışında, bir insana karşı duyduğumuz farklı hisler, istem dışı şekilde göz kırpma sıklığımızı arttırabilir. Eğer, karşınızdaki kişi, dakikada 6 ila 10’dan fazla sıklıkla göz kırpıyorsa, muhtemelen sizden hoşlanıyor demektir. Bu tip göz kırpmalar, bir hoşlanma ifadesi olarak kabul edilir.

Tek göz kırpmak

Batı toplumlarında, birine tek gözünü kırpmak, flört işareti olarak algılansa da, bütün toplumlarda bunun aynı anlama geldiği söylenemez. Bazı Asya kültürlerinde, tek göz kırpmak korkutma amaçlıdır.

Bakış yönü

Konuşurken, gözlerimizin ne yöne baktığı da çeşitli anlamlar içermektedir. Eğer konuşurken ya da düşünürken, gözler sola bakıyorsa, bu durum, kişinin bir şeyleri hatırlamaya çalıştığını gösterir. Eğer sağa doğru bakıyorsa, bu bakış, karşıdaki kişiden bir şey gizlenmeye çalışıldığı anlamına geliyor olabilir. Eğer bu kişiler solaksa, bakış yönünü ters yorumlamak gerekir.

Eğer karşınızda biri konuşurken yukarı ve sağa bakıyorsanız, bu, konuşmadan sıkıldığınız anlamına gelecektir. Bu yüzden, karşıdaki insana saygısızlık yapmamak için bu tip bakıştan kaçınmak gerekir.

Parmak izi deyip geçmeyin. Fotoğrafta gördüğünüz parmak izi, Sir William Herschel’e ait. Herschel, 1850’lerde parmak iziyle kimlik tesbitini ilk kullanan kişi. Herschel’den bu yana çok zaman geçti ama parmak izinin hayatımızdaki önemi azalmadı. Günümüzde, parmak izi, sadece kimlik tespiti için değil karakter analizi için de kullanılıyor.

Tıpkı insanın avuç içinden kişilik analizlerinin yapılmasına benzer bir yöntemle parmak izinin de karakterimizi yansıttığı söyleniyor. İnanmak size kalmış.
Döngüsel parmak izleri

Avuç ici karakter tahlili uzmanı Noel Jaquin’e göre, bu tip parmak izleri ‘muhtemel konsantrasyon eksikliğine bağlı zihinsel ve duygusal esnekliğe’ işaret ediyor. Bu parmak izi tipine sahip olanlar genellikle, açık yürekli, sakin, başkalarına yardıma hazır ve dost canlısı kişiler. Hayal güçleri yüksek olan bu kişilerin, iş hayatlarında risk alma kapasiteleri düşük.

Dairesel parmak izleri

Bu tip parmak izine sahip kişiler, baskın bir kişiliğe sahipler. Bu insanlar her ne kadar soğuk ve bencil görünseler de, kişilik olarak bağımsızlıklarına düşkün bir yapıya sahipler. Kendi fikirlerinde inatçı olan bu tipler, toplumda genellikle ‘yalnız kurt’ olarak görülen kişiler.Bu kişiler yetenekli, başarı odaklı ve kararlı tipler olsalar da, mizaçları, başkalarıyla geçinmeye müsait değil. Bu kişiler çoğunlukla kendilerine verilen işi sonuna kadar götürürler, sıklıkla kendileri ve çevrelerindeki insanların yaptıkları işlerden tatmin olmazlar.

Eğrisel parmak izleri

Bu kişiler, pragmatik, cesur ve güvenilirdir. Bazen pragmatik olmaları onları inatçılığa götürebilir. Bu tipler, kendi inançlarına ve kurdukları dostluklara sadakatleri ile bilinir. Genellikle bu tipler, sanatçı bir kişiliğe ya da tam tersine sahip olabilir. Kendilerinden emin, enerjik tiplerdir ancak kimi zaman değişime adapte olmakta zorlanabilirler.

 

Hangi tarihte doğdunuz? Doğum tarihine göre kendinizin ve çevrenizdeki insanların kişilikleri hakkında bilgi edinmek ister misiniz?

1 OCAK – 10 OCAK

Huzursuzluk ve kavgadan hoşlanmayan. Sevdiklerine düşkün, sabırlı ve çalışkan, kimsenin bir şeyinde gözü olmayan, kendi çalışıp kazanmaktan yana olan.

Başarılı olmayı isteyen ve rahat, güvende yaşamayı arzulayan. Gayet kibar ve nazik, doğru ve dürüst davranan. Başarısızlığa tahammülü olmayan, sevgiye önem veren.

Takdir edilmekten hoşlanan, yeniliklere açık, bulunduğu alanda parlamak isteyen, kimi zaman coşkulu bazen karamsar olabilen. Fakat asla pes etmeyen, direnen.
11 OCAK – 19 OCAK

Son derece mantıklı, becerikli, akıllı, sözünde duran, eğitim hayatına önem veren. Öğrendiklerini kolay kolay unutmayan.

Aklını ve yaratıcı hünerlerini kolaylıkla hayata geçirebilen, neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu iyi ayırt edebilen mantıklı.

Gerektiğinde sert konuşabilen. Aynı anda birden fazla konuda bilgi sahibi olabilen, gözlem gücü yüksek, iş hayatında başarıya mutlaka ulaşabilen.
20 OCAK – 29 OCAK

Açık sözlü, yenilikçi, toplum bilinci yüksek, arkadaşlık ilişkileri güçlü, orijinal düşünebilen, tavırlarıyla ilgi uyandırabilen buluşçu.

Gerektiğinde duygularını geri planda tutarak, mantıklı hareket edebilen, zihinsel aktivite gücü yüksek, herkesten daha çabuk öğrenebilen.

Uygulamaya dönük, analizci, çağın ötesinde düşünebilen, zorluklar karşısında aklıyla kolayca çözüme ulaşan, sınırlamalardan hoşlanmayan.
30 OCAK – 8 ŞUBAT
Hızlı düşünebilen, gayet becerikli, dürüst ve arkadaşlıklara önem veren, tarafsız bir gözlem gücüne sahip, yapmacık insanlardan hoşlanmayan.

Yabancı dil konusunda başarılı, konuşmaları sıradışı, yenilikçi, bulunduğu ortamda kolayca ilgi uyandıran, sıradışı espri kabiliyeti olan.

Zeki, diğerlerinden çok çabuk öğrenen, kısa yoldan sonuca ulaşabilen, bilime önem veren, tartışmalardan hoşlanan, ikna gücü yüksek.
9 ŞUBAT – 18 ŞUBAT

Sıradışı ilişkiler yaşamaya hevesli, özgürlüğüne düşkün yenilikçi, yeni yerler keşfetmeye meraklı, modayı takip eden tasarımcı.

Bulunduğu alana yenilikler getiren, orijinal ve çekici. Kaliteyi seven, başkalarından oldukça farklı, rutinlikten hoşlanmayan. Arkadaş çevresi geniş.

Seçici, iyi gözlemci, farklı kişiliği ile ilgi uyandırabilen, çekiciliği ile karşı cins tarafından beğenilen, her giydiğini yakıştırmasını bilen.
19 ŞUBAT – 29 ŞUBAT

Hayal gücü oldukça yüksek. Sevdiklerine karşı duyarlı, çatışmalardan rahatsızlık duyan, şifa gücü yüksek, insanlara sorunlarında yardımcı olabilen.

Duyarlı bir kişilik. Acıma ve şefkat duygusu yüksek. Pozitif düşünmeye çalışan, yaratıcı kabiliyetleri olan, yargılayıcı davranmayan, değişime açık.

Karmaşa içinde yönelimini kaybetmeden ilerleyebilen, negatif insanlardan etkilenebilen, derin tutkulara sahip, aşk ilişkilerinde verici ve cömert. Oldukça romantik, hassas.

Nasıl bir kişiliğe sahipsiniz İşte doğum tarihine göre karakter analiziniz...
1 MART – 10 MART

Duygularının farkında olan, bağımlılıklarına düşkün, kimi zaman değişken, sosyal hayatta çekici kimliğiyle ilgi uyandıran, mütevazi ve çok sevilen.

Ailesine düşkün, evini yuvasını önemseyen, aşkta tutkulu, güzel düşünen, kötülük bilmeyen, kendine yapıldığında oldukça etkilenen.

Muazzam yeteneklere sahip, sezgileri güçlü, olacakları hissedebilen, karşı cins üzerinde duruşu, tavırları, fiziksel özellikleriyle oldukça beğenilen.
11 MART – 20 MART

Vizyon sahibi, her yerde başarılı olabilen. Hayallerini gerçeğe dönüştürebilen, gücünü iyilik ve güzellikler adına yönlendirebilen. Öngörüleri doğru çıkan.

Doğaüstü yetenekleri olan, yalnız kaldığında güçlenen, başkalarını kolaylıkla etkileyebilen. Olumlu ve güçlü enerjilere sahip.

Kararlılık gösterdiği zamanlarda her işin üstesinden kolayca gelebilen, güçlü bir manyetizmaya sahip, gizlilikleri kolayca öğrenebilen sırdaş.


21 MART – 31 MART

Fiziksel yönden oldukça güçlü. Hedefini bilen ve yılmadan üzerine gidebilen, isteklerine fazlasıyla düşkün. Dediğim dedik asla geri dönmeyen.

Emir almaktan hoşlanmayan, kendi bildiği yolda ilerlemeyi seven.

Cinselliği yoğun ve etkileyici. Ateşli ve istekli.
1 NİSAN – 10 NİSAN

Çok canlı, bireylik duygusu yüksek, yaratıcı enerjiye sahip, pırıltılı bir kişilik.

Yönetme gücü olan, insanları kolayca etkileyebilen, iyi bir oyuncu (sanat), kendini ifade etmesini bilen.

Hayatın güzel yanlarının tadını çıkarmasını bilen, isteklerini gerçekleştirme gücüne sahip renkli bir kişi.

11 NİSAN – 20 NİSAN

Keşfetmekten, yeniliklerde bulunmaktan hoşlanan, para harcama meyli yüksek, hoşsohbet, açık fikirli.

İyi niyetli, geleceğini şekillendirmeyi seven, yürekli, inançlı, sağduyulu, cömert ve kendine güvenen.

Adaletli, yardıma hazır, takdir edilmeyi seven, yabancı dile meyilli, seyahat etmekten hoşlanan.
21 NİSAN – 30 NİSAN

Güzelliklere aşık, gösterişli ve kaliteli olan herşeyi seven, maddi ve manevi değerlerini önemseyen, koruyan, sahiplenen.

Sosyal hayatın içinde yer almaktan zevk alan. Arkadaşlarının önemseyen, güzel bir çevrede yaşamak isteyen. Duyarlı ve estetik bir kişi.

İnce ve Nazik yapısıyla takdir edilen ve sevgi duyulan, uzlaşmazlık, kavga ve çekişmelerden hoşlanmayan.
1 MAYIS – 10 MAYIS

Zihinsel yetenekleri yüksek, aklını önemseyen, sezgileri kuvvetli, ilgi alanları yoğun, dünyayı gözlemlemekten hoşlanan.

Konuşma ve yazma yeteneği son derece güçlü. İnsanları kolayca çözebilen, değerlendirme gücü yoğun, organizasyon becerisi muazzam.

Başkalarıyla çalışmaya müsait, uyumlu. Fazla detaydan hoşlanmayan, özgürlüğüne önem veren. Konuşmasıyla karşısındakini etkileyebilen.
11 MAYIS – 20 MAYIS

Gayet güvenilir, dürüst yaklaşımlara sahip. Güçlü ve derin duyguları olan, aşk ilişkilerinde güvenilir, karşısındakine değer veren.

Gerçekçi düşünebilen, kendine yeterli. Başarma tutkusu olan, çalışkan, güzelliklere önem veren, kabalıktan hoşlanmayan. Keskin gözlem gücü olan.

Başkalarının haksız sözlerinden etkilenebilen. Arkadaşlığa önem veren, hedefine ulaştığında böbürlenmeyen. İyiliğin, vefanın kıymetini bilen.
21 MAYIS – 31 MAYIS

Çok yönlü ve becerikli. Yargı ve mantık gücüne sahip, yenilikten hoşlanan, yeni insanlar tanımaktan zevk alan.

Bilgiyi önemseyen, meraklı ve öğrenmeye aç, mantıklı, eğri ile doğruyu ayır etmesini bilen.

Kıvrak zeka, konuşma kabiliyeti, kendini yönlendirebilen, düşmanlarını yenmeye başarabilecek kadar akıllı.
1 HAZİRAN – 10 HAZİRAN

Sosyal ilişkilerini önemseyen, akıllı davranabilen, zeki, uzlaşmacı, hayatın güzel yanlarının tadını çıkarabilen.

Nabza göre şerbet vermeyi bilen. Yeniliklerden hoşlanan, değerli olanı bilen, duyarlı ve yapıcı davranabilen.

Rahatına düşkün, sıradan şeylerden hoşlanmayan. Kaliteye önem veren, İnce, nazik, aşka önem veren. İyi niyetli, arkadaşlıklara önem veren.
11 HAZİRAN – 21 HAZİRAN

Modern düşünebilen, tarafsız ve objektif düşünebilen, manyetizması güçlü, arkadaşlık olgusunu önemseyen.

Özgürlüğüne düşkün, mantıklı davranabilen, orijinal herşeyden hoşlanan. Pek çok insanla anlaşabilen.

Fikirleri bir çok insan tarafından beğenilen. Kuvvetli iradesi olan, yaratıcı, bireylik duygusu gelişmiş, haksızlığa boyun eğmeyen.
22 HAZİRAN – 30 HAZİRAN

Güvende yaşamak isteyen, empati yönü güçlü, duyarlı kişilik. Ailesine, sevdiklerine önem veren. Koruyucu ve kollayıcı.

Gerçeklerin peşinden koşabilen. İlişkilerde uzlaşmaktan yana olan, duygusal değerlerine önem veren, etkileme gücü yüksek.

Karşısındaki kişiyi kolaylıkla etkileyebilen, ruhunun derinliklerine inebilen, kendini güvende hissetmediğinde tepkisel davranabilen.

Nasıl bir kişiliğe sahipsiniz İşte doğum tarihine göre karakter analiziniz...1 TEMMUZ – 11 TEMMUZ

Düşünce gücü yüksek, sezgileri mükemmel derecede yoğun, bulunduğu alanı kötülüklerden arındırabilen, yenilikçi düşünebilen.

Şüphelerini aydınlığa kavuşturabilen, kendini yenileyebilen, yüzeyde olanlarla yetinmeyen, araştırmadan güvenmeyen.

Zihnini ve iradesini kendi gelişimi için odaklamasını bilen, güçlü iyileştirme gücü olan, güçlü olmayı, güvende olmayı önemseyen.
12 TEMMUZ – 22 TEMMUZ

Artistik kabiliyeti olan, aydınlanmaktan yana. Sanata meyilli, acıma ve şefkat duyguları yüksek. İdealist.

Kendini inandığı bir şeye adayabilen, vizyonu yüksek , kendini aşmak isteyen, duyarlı yüreğe sahip, özverili.

Özlemleri olan, hayal gücü yüksek. Duyu dışı algıları olan. Birçok insanla anlaşabilen, aşkta derin duygulara sahip.
23 TEMMUZ – 1 AĞUSTOS

Kendinden emin, bağımsız, liderlik gücü yüksek, soylu, gururlu, gösterişli, toplumda hemen farkedilen.

Sadakat duygusu yüksek, organizasyon yeteneğine sahip, sevdiklerine düşkün, sanatkar, kolayca yükselebilen.

İçi dışı bir, kalbinin sesine kulak verebilen. Sevilmeyi önemseyen, yaratıcılık yeteneği olan, isteklerini direkt olarak açıklayabilen.
2 AĞUSTOS – 12 AĞUSTOS

Hoşsohbetli, neşeli, etrafını rahatlatan, vicdanlı, para harcamayı seven, kaliteye önem veren, gururlu.

Kimseyi kırmaktan hoşlanmayan, yüce gönüllü, gezmekten, araştırmaktan hoşlanan, inanç sahibi, maneviyatı güçlü.

İyi bir sırdaş, güçlü bir dost. Başkalarının emri altına girmekten hoşlanmayan, özgürlüğü seven.
13 AĞUSTOS – 22 AĞUSTOS

Kendini ortaya koyabilen, savaşçı, enerjik, isteklerini elde edebilen. Bilinçli, cesur, haksızlıklara boyun eğmeyen. Yeni fikirleri önemseyen.

Girişimci, zeki, nerde ne yapması gerektiğini bilen açık sözlü. Hayatta kalmayı başarabilen. Fiziksel gücü yüksek.

Karşısındaki kişiyi çabucak çözebilen, açık sözlü. Beklemekten hoşlanmayan, yeni projelere, planlamalara istekli.

Nasıl bir kişiliğe sahipsiniz İşte doğum tarihine göre karakter analiziniz...

23 AĞUSTOS – 1 EYLÜL

Mantıklı, becerikli, akıllı, başkalarıyla kolaylıkla bağlantı kurabilen. Aşkı önemseyen, sorunlardan pek hoşlanmayan.

Kaliteli ortamlar, elit yerlerden hoşlanan. Cahil insanlardan uzak duran. Keskin gözlem gücüne sahip, bir bakışta eksiklerini görebilen.

Olayların ardındaki gerçekleri önemseyen ve öğrenmek isteyen. Çabuk kavrayan, net görmek isteyen, iletişimci.

2 EYLÜL – 12 EYLÜL

Ciddi bakış açısına sahip, sağlam kararlar vermeye çalışan. Beklentileri akla ve mantığa uygun, çalışkan ve planlı.

Güven olgusunu önemseyen, yanlış kararlar vermekten hoşlanmayan. Disiplinli çaba, görev ve sorumluluk bilinci yüksek olan.

Dayanıklı, mesleki konularda yetenekli. Dikkatli konuşan, yaşından olgun. Sözleri tutarlı, kabul edilmekten hoşlanan.
13 EYLÜL – 22 EYLÜL

Yerinde konuşan, güçlü bir kişilik, sevme duygusu gayet yüksek. Uyumlu, dengeli, akıllı ve gayet çekici.

Aşkta sıcak yürekli, nezaket dolu, güçlü imaj sahibi. Huzursuzluktan hoşlanmayan, böyle ortamlarda bulunmak istemeyen.

Sosyallikten hoşlanan ama aşırı uçlara kaçmayı sevmeyen. Öncü, akıllı, iletişimci bir kişilik. Tarafsız düşünebilen.
23 EYLÜL – 2 EKİM

Lüks, güzellik, kaliteden hoşlanan. Sevgi dolu bir kişilik. Erkekleri yakışıklı, kadınları çok güzel olan.

Sosyal yönü güçlü, yeni fikirleri seven, hassas yaradılışta. Zevkleri için para harcamaktan çekinmeyen, bu yüzden zorlanan.

Seyahat etmekten hoşlanan, yeni insanlarla tanışmaktan zevk alan. Amaçları bir şekilde gerçekleştirebilecek şansa sahip olan.
3 EKİM – 13 EKİM

Başkaları tarafından her zaman ilginç, sıra dışı bulunan, çok çekici. Özgürlüğüne düşkün, kurallarla çevrelenmekten hoşlanmayan.

Sosyal ilişkilerini önemseyen, popüler ve girdiği ortamlarda farkedilen. Toplum içindeki yerini önemseyen, farklı bulunmaktan hoşlanan.

Kararlarını kendi vermekten zevk alan ve bunda ısrar edebilen. Günün yenilik anlamındaki tüm akımlarını takip eden, uygulayabilen.
14 EKİM – 23 EKİM

Fiziksel ve zihinsel anlamda hızlı ve aktif hareket edebilen. Sözleriyle ilgi uyandırabilen, zekasıyla her türlü sorunun üstesinden gelebilen.

Aşkta aşırı duygusallık yerine gerektiğinde mantığının sesine kulak verebilen. Hislerini kağıda dökebilen. İşbirliğini önemseyen, etrafıyla uyumlu özel bir kişilik.

Yenilikleri uygulamaktan hoşlanan, cinselliğine önem veren. Cazibeli, aydınlık fikirleri olan, başarmaktan, gelişmekten, büyümekte hoşlanan.
24 EKİM – 1 KASIM

Kadınları oldukça çekici, Erkekleri karizmatik. Karşı cins üzerinde gayet etkililer. Mistizm, bilinmeyenler konusunda meraklı ve bu yönde yetenekleri olabilen.

Dönüşüm, değişim ve her türlü yenilikten hoşlanan. Bunun için gerekirse savaşabilen. Sözleri keskin kendine güvenli. Doğruluktan hoşlanan. Disiplinli ve güçlü bir karakter.

Gizliliklerine önem veren, başkalarının sırlarını kolayca öğrenebilen. Güç ve kontrol kurmaktan hoşlanan, sözlerinin dinlenmesini isteyen.
2 KASIM – 11 KASIM

Oldukça duyarlı, Romantik ve tutkulu. İdeallerinden ödün vermeyen. Hayal gücü yüksek fakat hayal ettiklerini hayatında uygulayabilen sezgileri yüksek.

Aşkla büyümekten, gelişmekten hoşlanan. Aşkı için her türlü mücadeleye giren, başkalarının sorunlarına çare bulabilen, empatisi yüksek, yönlendirme gücü yoğun.

Başkalarıyla yarışabilen, yüksek noktalara er veya geç gelebilecek güçlü bir karekter. Derinlikten hoşlanan, iş olsun diye dost olmayan, dostuna gerçekten yardım edebilen.

12 KASIM – 22 KASIM

Oldukça etkileyici bir kişilik. Haksızlıklar karşısında her türlü mücadeleye girişebilen, dürüst ve doğrucu bir insan. Hakikatlerin ışığı altında ilerlemekten yana olan.

Toplumsal vizyonu yüksek, girdiği ortamlarda çekiciliği, duruşuyla kolayca ilgi uyandıran gayet şanslı. Sezgileri inanılmaz güçlü olacakları hissedebilen.

Herhangi bir durum ve olayın ardından kolayca toparlanması bilen. Empati yeteneği güçlü. Altıncı duyusu çok yüksek. Önsezileri inanılmaz kuvvetli. Vatanına, ailesine çok düşkün biri.
23 KASIM – 1 ARALIK

Ahlaki özellikleri son derece güçlü. İnanışı, özgüven duygusu gelişmiş, dürüst kişilerdir. Geniş görüşlü, vicdanlı, değerlerine önem veren, yüksek eğitimden hoşlanan.

İyimser, öngörüşleri doğru çıkan. Gezgin bir ruh, yaşamı derinlemesine yaşamaktan hoşlanan, aşkta bağlanma duygusu fazla yüksek olmasa da, sevdiklerine düşkün ve onları koruyan.

Başka insanları bilgisiyle, zarafetiyle büyüleyen. Yol gösteren abilik ablalık yapabilen insancıl, açık fikirli. Etik değerlere ve kanunlara saygılı. Fazla para harcamayı seven.
2 ARALIK – 11 ARALIK

Çok cesur. İnanmadığı hiçbir şeyi kabul etmeyen. Savaşma dürtüsü yüksek. Haksızlıklara boyun eğmeyen amaca yönelik hareket edebilen.

Gayet bağımsız zincirlere tahammül etmeyen. Kimsenin lafıyla hareket etmeyen. Sadık ve oldukça fedakar. Söz verdiği zaman mutlaka yerine getiren.

Aktif, hızlı ve gözü pek. Cinselliği güçlü, tutkulu, girişimci, istediği kişiye elde edebilen. Kimi zaman oldukça sabırsız, aceleci davranabilen. Rekabetçi, oldukça tutkulu.

12 ARALIK – 21 ARALIK

Kişilik sahibi, bilgisiyle, tecrübeleriyle insanları kolayca etkisi altına alabilen. Vizyonu güçlü, sezgi gücü yüksek, anlamaktan, keşfetmekten zevk alabilen.

Duygularını kontrol edebilen, sevilmek ve ilgi görmekten fazlasıyla hoşlanan, aşkta kendi isteklerine düşkün. Çekiciliğiyle karşı cins üzerinde fazlasıyla etkili olan.

Yanılmaktan hiç hoşlanmayan. Sanata ve yeni gelişmelere açık. Kendini gayet iyi koruyan. Yenilgilerden yılmayan, gururlu ve kendini geliştirmesini bilen, hakimiyet kurabilen.
22 ARALIK – 31 ARALIK

Sorumluluk sahibi, ne istediğini bilen, doğru ve yerinde kararlar alabilen bir kişilik. Disiplinli bir çaba ile her türlü güçlüğün üstesinden gelebilen. Sadık ve güvenilir.

İç gözlem gücüne sahip, yavaş ve emin adımlarla ilerlemekten yana olan, koşullar ve şartlara göre kendini ayarlayabilen uçarılıktan asla hoşlanmayan.

Aşkta güven, saygı ve sevgiye değer veren. Oldukça tutkulu, sevdiğine sahip çıkan liderlik gücü yüksek, organize, iş hayatında parlayabilen. Bazen karamsar olabilen.

Parmak izlerimiz, kim olduğumuza ait gizli bir kimlik gibidir. Tıpkı her bir kar tanesinin farklı şekilde olması gibi, her insanın parmak izleri de farklıdır. Ancak bu farklılık içinde, benzerlikler de vardır. Bu benzerlik üzerinde çalışan uzmanlar, 11 farklı parmak izi yapısının, 11 ayrı karaktere işaret ettiğini ortaya koymuş. Özellike çocuklarınızın kişiliği, güçlü ve zayıf yanlarını anlamak istiyorsanız, listemize göz atın.

Basit yay şeklinde parmak izi

fingerprint-simple-arch

Şekil: Parmak izleri, tepe şeklinde, yukarıda eğik, şeklin alt kısmında üçgenimsi bir form oluşmamış
Özellikleri:  Çalışkan, içe dönük, temkinli, şikayet etmeden çalışır, verilen emirleri harfiyen yerine getirir, çok fazla risk almaz

 

Çadır benzeri yay şeklinde parmak izi

fingerprint-tented-archŞekil: Tıpkı kamp çadırı gibi, tepesi sivri şekildedir
Özellikleri: Uçlarda yaşarlar, bir gün çok dışa dönük, bir başka gün çok utangaç olabilirler. Bu tipteki parmak izine sahip çocukların, nasıl beslenip, büyütüldüğü çok önemlidir. Önlerine çıkan engellerden korkmazlar fakat bazen itici olabilirler. Yaratıcıdırlar.

fingerprint-ulnar-loop
(3) Ulnar Loop Patterns
Form: like a waterfall flowing towards the little finger with triangular points.
Characteristics: gentle, observant, passive, loves schedules, likes to go with the flow, little self- motivation.

fingerprint-radial-loop(4) Radial Loop Patterns
Form: The opposite of ulnar loop, the “waterfall” flows toward the thumb.
Characteristics: thinks independently and cleverly, like to question and criticize, self-centered, loves to go against the majority.
fingerprint-concentric-whorl(5) Concentric Whorl Patterns
Form: Lines starting from the center of the small circle, the lines on finger tip appear to be a complete circle and spread out like concentric circles. with two triangular points.
Characteristics:Self-centered, likes competition, likes to set objectives, rigorous, subjective, doesn’t like to be controlled.
fingerprint-spiral-whorl(6) Spiral Whorl Patterns
Form: A spiral pattern starting from the center and move outward, has two triangular points.
Characteristics: Self motivated; Parents should encourage accordingly.
(7) Press Whorl Patterns
Form: Similar to the whorl pattern, but the circle turns into a long oval shape, has two triangular points.
Characteristics: Ambitious, likes competition, hates to be defeated, attention to detail, stays on a budget.
fingerprint-imploding-whorl(8) Imploding whorl Patterns
Form: Tai Chi-like patterns in the middle, surrounded by multi-layers of circle.
Characteristics: Has the ability to complete two tasks at the same time, diverse, self-conscious.
fingerprint-composite-whorl(9) Composite Whorl Patterns
Form: Tai Chi-lke pattern without multi-layers or circle surrounding it.
Characteristics: Very adaptable, thinks from different perspectives, makes decision based on what the environment is, good communication and coordination skills, but can be distracted easily.
fingerprint-peacock-eye-whorl(10) Peacock’s Eye Patterns
Form: From the center it looks like a peacock’s eyes and lips; the center consists of more than one circle or spiral, the end of each ring is connected in a straight line. It has two triangular points; one further and the other closer to the center.
Characteristics: Expressive, highly perceptive, with leadership
qualities, artistic.
fingerprint-variant(11) Variant Patterns
Form: Often has combination of two or more of whorls, ulnar loops, or simple arches, with two or more triangle points.
Characteristics: Likes to expressive oneself in a unique way, which often becomes offensive and creates misunderstandings.

Uzmanlar, insanlarla konuşurken, konuşma tarzlarının onların kişiliklerini ele verdiğini söylüyor. Örneğin size sürekli takılan ve üstü kapalı şakalar yapan kişi aslında sizi kıskanıyordur.  Aslında insanların konuşmaları tamamen iç dünyalarının kapılarını aralıyor. İşte, karşınızda ki insanın konuşma tarzına göre kişiliği ;

konuşma1

Duyarlı ve duygusal olarak güvenilir insanlar genelde konuşurken düşünürler. Bu nedenle asla gaf yapmazlar, pot kırmazlar. Söylediklerini ve kiminle konuştukları konusunda bilinçlidirler. Kolay, anlaşılır ve az, öz konuşurlar. Kendilerini kanıtlamak gibi bir düşünceleri yoktur. Konuşmalarda sıklıkla belki kelimesi geçer. Bu tamamen emin olmadıkça size söz verip, kırmamak için kullanılır. Bu tarz insanlar, hem duygusal hem de iş hayatında güvenilirdir.konuşma2

Konuşurken, sizi alaya alan ve hafif terbiyesiz, küfürlü konuşan insanlar sizin neşelenmeniz için bu tarz konuştuklarını söylerler.  Sürekli olarak takılıyorum kelimesi ağızlarındadır. Bu tarz insanlar kıskanç, mutsuz ve düşmanlık besleyen kişilerdir. Konuşma tarzı hayatı hafife alıyorum, dalga geçiyorum gibidir.

konuşma3

Konuşurken, konuştuğunuz kelimelerin daima tersini iddia eden kişiler, güç sarhoşudur. Kendilerini yükseltmek ve ne kadar bilgileri olduğunu göstermek için konular hakkında bilgi verirler ve karşıt şeyler sunarlar. Bu tarz insanlar, sizi kendine rakip görürler, sizi tehdit olarak algılarlar. Bu nedenle, sürekli olarak kendini ispatlama kavgasına tutuşurlar. Bu tarz insanlar ile iş ya da arkadaşlık yapmamak lazımdır.

konuşma4

Konuşurken başkaları hakkında dedikodu yapanlar ve kötü laflar sergileyenler sizin hakkınızda bilgi almaya çalışıyorlardır. Burada ki amaç, bu bilgileri başkaları ile paylaşmaktır. Dedikodu, dedikodudan beslenir. Bu tarz insanlara dikkat etmek, uzak durmak gereklidir. Çünkü, kıskanç ve rekabetçi insanlar bu tarz konuşmaktadır.

konuşma5

Konuşurken sürekli alttan alan ve sen haklısın tabi diyen kişiler umursamaz ve değer vermeyen kişilerdir. Bencildirler ve hayatları sadece kendileri etrafında döner. Başlarda hoşunuza gitse de zamanla size zarar verirler.

Yüz okuma sanatı çok eski yıllara dayanan aslında felsefesi olan bir beceridir. İşte yüz şekli ve yapısına göre kişilik analizi…

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Yuvarlak:

Yüz şeklinize göre karakter analizi
Su grubu burçlarında daha çok görülen yuvarlak yüz hatları narin kişiliğe işaret ediyor. İyi ebeveyn olurlar. Muhafazakar, sakin kişiliklerdir. Arkadaşları çoktur. İletişim kurmayı severler. Kilo almaya müsaittirler. Yemek yemeyi severler. Romantizm ve seks önemlidir.

Dikdörtgen:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Toprak grubunda sık görülür. Yaşamlarını adamayı, çok çalışmayı severler. Pratiktirler. Her durumda ne yapılacağını iyi bilirler. Diyet takıntıları olabilir. Dış görünümlerine önem verirler. İskelet problemleri yaşayabilirler. Ani öfke patlamaları, huzursuzluk görülebilir.

Kare:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Sağlıklı ve enerjiktirler. Ateş grubunun tutkusu hissedilir. Yemeyi severler ama kaloriyi çok hızla tüketirler. Deri problemleri olabilir. Keskin bir zekaya sahiptirler. Uyanık kişilikleri bazen zor durumlar yaratabilir. Araştırmayı, keşfetmeyi severler. Meraklıdırlar ve seyahati çok severler.

Üçgen:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Hava grubunun kuşkuculuğu sorun yaratsa da bazen de hayat kurtarabilir. Yanlış anlamaya müsaittirler. Çok çalışkan ve disiplinli olabilirler.Değişkendirler. Kararsızdırlar ama çok karizmatiktirler. Etkileyici görünümleri pek çok kapıyı kolayca açabilir.

Saç şekline göre:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Karşınızdaki kişinin saçları zayıf telli, düz ve parlak ise narin bir kişiliği olduğunu gösterir. İnce düşünceli, kibar insanlardır. Alıngan olabilirler.

Saç şekline göre:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Kalın kıvırcık saçlar güçlü kişiliği gösterir. Tuttuğunu koparan, hırslı azimli insanlardır. Kolay sinirlenebilirler.

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Alın bölgesine göre analiz…

Geniş Alın:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Aklın simgesidir. Zeki insanlardır. Kurnazdırlar.

Yuvarlak alın:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

İdealist, arkadaş canlısıdır.

Dar alın:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Konuşmadan önce düşünmeyi seven, ağırbaşlı, sorumluluk sahibi insanlardır.

Düz alın:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Pratik ve politiklerdir. Her duruma ayak uydurabilirler

Çok belirgin alın:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Hayal gücünün çok yoğun olduğunu gösterir.

Sivri alın:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Yüksek zekalı, dahilerdir.

Göz Şekline göre analiz:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Göz insanın en açık bölgesidir. Tüm duyguları, sıkılganlığı, sevgiyi, nefreti gözlerde görebilirsiniz. Bazı gözler soğuk bakar, bazısının gözlerinin içi güler. Nasıl bir göze bakıyor olursanız olun birinci kural siz asla gözlerinizi kaçırmayın, hem güven verirsiniz hem de korkmadığınızı gösterirsiniz. Konuşurken de karşınızdaki insanın gözlerinin içine sabit bakın.

Küçük kısık gözler:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Gizemli, sır tutmasını bilen, ulaşılması zor insanlardır. İletişim kurmak için uzun süre çabalamak gerekebilir.

Büyük göz bebekleri:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Beyazı az olan iri gözler kendi dünyalarında yaşarlar. Kendileri hakkında konuşmazlar ve hiç tahmin edemeyeceğiniz sırları olabilir. Başarılıdırlar. Yüksek idealleri vardır.

Küçük göz bebekleri:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Sinirlidirler, yerlerinde durmazlar. Kolayca içe dönebilirler. Cesarete ihtiyaçları olabilir.

Büyük Gözler:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Yüzde büyük gözler töleranslı, geniş fikirli insanların gözleridir. Otoriteye fazla gelemezler. Özgürlüklerine düşkündürler.

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Göz çukuru derin olan gözler:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Ciddi, idealist ve motive edicidirler. Felsefi konulara ilgi duyabilirler, sanata eğilimlidirler.

Sürekli gözlerini oynatanlar:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Maskeli, belirsizdirler. Sürekli etrafa bakarlar. Güvenilmez olabilirler.

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Burun şekline göre analiz…

Kalkık sivri burun:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Meraklı aynı zamanda zekidir.

Büyük burun:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Yüksek enerji seviyesi olan materyalistik kişiliğin simgesidir.

Küçük burun:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Utangaçtırlar.

İnce burun:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Değişkendirler, önemsiz ayrıntılara takılabilirler.

Geniş kanatlı burun:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Kendini ifade etmesini iyi bilir, çabuk öfkelenir.

Kısa burun:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Mutlu ve natureldir.

Uzun burun:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Gururlu, sinirlidirler.

Kısa, kalkık burun:

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Arkadaş canlısı ama gizemlidirler. Titiz olabilirler.

 

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Dudak kıvrımı ne kadar belirginse o kadar enerjik bir kişilik söz konusudur. Gülmeyi seven insanların dudak kenarlarında ince çizgiler vardır.

 

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Sivri çene inatçılığı, köşeli çene gücü, çok belirgin çene dominant kişiliği, küçük çene zayıflığı temsil eder.

Yüz şeklinize göre karakter analizi

Başa Yapışık Gibi Duran Basık Kulaklar: Tutumlu, planlı. İşi şansa bırakmayı sevmez. Kepçe Kulaklar: Yalnız, orijinal.
Küçük Memeli Kulaklar: Bağımlı, muhafazakar.
Büyük Memeli Kulaklar: Bağımsız, parlak fikirli. –
Büyük Kulaklar: Entelektüel.
Uzun Kulaklar: Gözü-pek, atılgan.
Küçük Kulaklar: İçgüdüsü kuvvetli. –
Memesi Olmayan Kulaklar: Tepkisiz, mesafeli.

Yalan söylemek, her kültürde ve dinde ayıplansa da, günlük hayatta kimi zaman masumane, kimi zaman tehlikeli binlerce yalan söyleniyor. Ancak yalancılıkta ustalaşan biriyle karşılaştığınızda, size yalan söylendiğini anlamanız hiç kolay olmayabilir, tabii ki karşınızdaki Pinokya gibi burnu uzayan biri değilse.

İşte uzman psikologların gözünden, yalan söylendiğini gösteren 10 vücut dili işareti.

Yalan söylerken kafasının yönünü değiştiriyorsa

Eğer direkt bir soruyla muhatap olan kişi, kafasının yönünü sağdan sola, ya da yukarıdan aşağıya değiştirme ihtiyacı hissediyorsa, muhtemelen size yalan söylüyordur.

Nefes alışverişleri değişiyorsa

Yalan söylemek, insanları gergin ve sinirli yapabilir. Kişinin nefes alışverişlerindeki ani değişim, omuzlarının inip kalkması ya da sesinin bir anda kısıklaşması yalan söylediğinin belirtisi olabilir.

Hareketsiz duruyorsa

İnsan rahatken, vücudunun hafiften hareket etmesi, rahat bir duruş normaldir. Eğer karşıdaki kişi, bunun tam tersini yapıyor ve kaskatı duruyorsa, bu bir yalan belirtisi olabilir.

Sözlerini ya da ifadelerini tekrarlıyorsa

Sözlerini gereksiz şekilde tekrar ederler çünkü hem sizi, hem de kendilerini söyledikleri yalana inandırmak isterler. Sözlerin tekrar edilmesi, aynı zamanda, yalan üretmek için zaman kazanmaya yönelik bir adım da olabilir.

Eliyle ağzını kapatıyorsa

İnsanlar, kendilerine yöneltilen soruya yalanla karşılık verdiklerinde, bilinçsiz şekilde elleriyle ağızlarını kapatma eğilimindedir. Bu işarete dikkat!

Vücudundaki hassas bölgelere dokunur

İnsanlar, yalan söylerken yine istemsiz şekilde yüzlerindeki ya da vücutlarındaki hassas bölgelere dokunma eğilimindedir. Dokundukları yer, çene, göğüs, gırtlak, boyun gibi yerler olabilir.

Parmağıyla çok fazla işaret eder

Yalanının ortaya çıkmasından korkan kişi, daha savunmacı pozisyona geçer. Bu da parmağıyla çok fazla sizi işaret etmesine yol açar.

Gereksiz şekilde çok fazla bilgi verir

Konuşurken, gereksiz şekilde aşırı bilgi verilmesi de bir yalan işaretidir. Yalancılar, çok fazla detay vererek, açık ve dürüst olduklarını vurguladıklarını sanırlar.

Konuşma güçlüğü çekerler

Yalan söylediğimizde strese gireriz, bu da ağzımızın kurumasına yol açar. Kimi zaman da dudağımızı ısırmamız ya da bükmemiz, yalan söylediğimizin bir göstergesidir.

Göz kırpmadan size bakarlar

Genelde insanlar yalan söylediklerinde gözlerini kaçırır. Ama bunun tam tersine, aşırı göz kontağı kurulması, gözlerin hiç kırpılmaması da yalancının, size üstünlük kurma ve sizi maniple etme girişimidir.

Kaynak: Dr. Lillian Glass’ın “Yalancıların Vücut Dili” kitabından alıntılanmıştır.