Avuç içinize bakarak, geleceğinizle ilgili fikir yürütülmesi bir çoklarımıza mantıksız gelse de, avuç içindeki çizgilerden, bir insanın kişiliğini anlamak mümkün olabilir. Her avuç içi, tıpkı parmak izlerimiz gibi birbirinden farklı ve kendine hastır. 

Eğer avuç içinize dikkatlice bakarsanız, üç temel çizgi olduğunu görürsünüz. Bu üç çizgi, genel olarak akıl, kalp ve hayat çizgisi olarak nitelendirilir ve karakterinizle ilgili sinyaller verir. Bu sinyalleri doğru yorumlayanlar, insanların gelecekte yapabilecekleriyle ilgili mantıklı tahminler yürüterek, fal bakmışlar, bu tahminlerin bir çoğu da tutmuştur.Avuç içiniz, karakterinizin aynasıdır
Avuç içiniz, karakterinizin aynasıdır

Bu yazımızda, sadece yukarıda bahsettiğimiz üç temel çizginin değil, diğer çizgilerin de ne anlama geldiğini ve karakter analizi yaparken, bize neler anlattığını inceleyeceğiz.

ÜÇ TEMEL ÇİZGİ

Avuç içimizde üç temel çizgi vardır. Bunların boyutları, kalınlıkları, başladığı ve bittiği noktalar, kişiden kişiye değişir ve bu insanlar hakkında ipuçları barındırır. Genelde insanlar, hayat çizgisini merak ederler. Bu çizgi, işaret parmağının hemen altından başlayarak, başparmağımızın altında bileğimize doğru uzanır.

Kalp çizgisi ki aynı zamanda -aşk çizgisi- olarak bilinir, insanların duygusal durumları ve diğer insanlara karşı hissettikleriyle ilgili fikir verir. Aynı zamanda, bu çizgiyi kalp sağlığınızla ilgili bir gösterge olarak da düşünebilirsiniz.

Akıl çizgisi ise aynı zamanda -bilgelik çizgisi- olarak bilinir, genel olarak akli durumumuz, zekamız ve öğrenme yeteneklerimizle ilgili fikir verir.

HAYAT ÇİZGİSİ

Hayat çizgisi, falcıların iddiasının aksine hayatımızın ne kadar süreceğiyle ilgili bir fikir vermez. Bu çizgi, daha çok hayatta yaşadığımız duygusal ve fiziksel tecrübelerle ilgili bize çok şey anlatır.

Uzun ve derin çizgi — Sağlık durumunun çok iyi olduğunu, kişinin güç ve kudretinin yerinde olduğunu, bu kişinin dengeli bir yaşam sürdüğünü gösterir.

Kısa ve derin çizgi — Karşılaştığınız fiziksel zorluklarla başa çıkabilecek güçte olduğunuzu gösterir. Ancak hayatınızın kısa süreceği anlamına gelmez. Ancak, çizginin kısa oluşu, sizin derinliksiz ve sığ bir hayat yaşadığınızı, başkalarının sizi kolaylıkla maniple edebileceğini gösterir.

Derin çizgi — Hayatınızda çok fazla engelle karşılaşmadığınız anlamına gelir.

Silik çizgi — Dayanma gücünüz zayıf ve hayatta çok fazla macera yaşamadınız demektir.

Kırık çizgi — Ne yazık ki, hayat çizgisinin kırık olması, hayatta da bir çok hastalık, kayıp, kaza ya da benzeri felaketleri yaşadığınızı gösterir. Eğer çizgideki kırık, sadece bir avuç içinizdeyse, bu felaketlerden çabucak sıyrılıp kendinize geldiğinize işaret eder. Eğer çizgi, iki eldede kırıksa, çok şiddetli bir hastalığı gösterir. Eğer kırık, bileğe yakın bir noktadaysa, çocukken ciddi hastalıklar ya da sıkıntılar yaşadığınız anlamına gelmektedir.

Zincirimsi çizgi — Fiziksel ve ruhsal sorunlara açık bir yapınız olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda bu, hayatınızın akışını sürekli değiştiren, fırtınalı bir yaşamınız var demektir.

Çatallaşmış çizgi — Genel olarak, hayat çizgisindeki çatallar, hayatınızdaki büyük bir değişime ya da kesintiye işaret eder. Bu aynı zamanda, farklı seçimler arasında dağıldığınızı gösterir.

İkiz ya da üçüz çizgi — Hayat çizgisinin iki ya da üç tane yan yana olması, pozitif etkilere ve büyük bir yaşam enerjisine dalalettir. Bu aynı zamanda, ikiz kardeşiniz olduğunu ya da ruh ikizinizi bulduğunuzu gösterir. Bir başka yoruma göre ise, iki ya da üç farklı kişilik ya da farklı yaşama sahip de olabilirsiniz.

Çizginin tamamen silik olması — Nasıl rahatlamanız gerektiğini bilmiyorsunuz ve anksiyete, sinir hastalığı gibi dertlerden mustaripsiniz demektir.

Dallanmış çizgiler — Yukarı yönlü dallar, büyük başarıya, aşağı yönlü dallar ise hayatınızın her alanında yokluk ve kıtlığa işaret eder. Bu dallar, hayat çizginizin üst noktasını  geçiyorsa, sorunlarınızı kolay ve çabucak çözme yeteneğinizi gösterir.  Eğer dallar, bileğe doğru aşağıda uzuyorsa, sıklıkla çok değerli enerjinizi boşa harcıyorsunuz demektir.

KALP ÇİZGİSİ

The heart line, also known as the love line, reveals information about a person’s emotional health, as well as their relationships with others. You might also look at it as an indicator of one’s heart health. Located above the head and life line, it starts either under the index finger or middle finger, and extends toward the pinky finger.

Long — Means an open, warm, loving person. Might also indicate that the person has unrealistic expectations of relationships.

Very long — A line touching both ends of the palm indicates overly dependent habits in relationships.

Short — Self-absorbed person; reserved, reticent, introverted.

Deep — Might indicate a highly stressful life.

Deep and straight line — You are a rebel who likes to make your own rules and can get easily jealous.

Straight  — You’re a logical, analytical person, and don’t get too mushy and sentimental in relationships.

Straight and Short — You don’t concern yourself much with romance; whenever it happens, it happens, and you don’t try to control it.

Straight and Parallel to the head line — You’re deeply in control of your emotions.

Wavy — Many relationships in life, but not too many serious ones.

Clear and Deep — Honest, generous, considerate person who is very self-aware and in control of emotions.

Red and Darker — You have a turbulent personality, meaning that you can get easily excited and also easily angered.

Red and Lighter — You can seem disconnected, distant, and even cold at times.

Faint — You are apathetic and don’t care too much about your emotions.

Broken — Emotionally exhausted, prone to mood disorders and probably has experienced emotional trauma in the past.

Chained — Negative feelings in your heart; might be going through depression or a brief period of unhappiness.

Double Forked — You have the perfect balance of head and heart, and value both romance and logic.

Triple Forked — You have an even more perfect balance of your mind, body and spirit.

Curved  — Indicates a very empathic, highly sensitive person. You are deeply in touch with your emotions and are highly intuitive.

Absent — Ruled by logic, apathetic, not too concerned with personal feelings or the feelings of others.

Without Branches — Stagnant as far as emotional growth.

Branched upward — Positive relationships, great interest in deep, meaningful connections.

Branched downward — Not very good relationships; very turbulent past as far as relationships go.

HEAD LINE

The head line, or wisdom line (considered one of the most important lines in Chinese palmistry), reveals mental and psychological makeup and intellectual development and intuitive abilities. This line begins just above the life line, between the thumb and the index finger and runs across the palm toward the other edge of the palm horizontally. Sometimes the head line begins directly on the life line and extends out from there. This indicates a headstrong, tough personality.

Long — High intelligence, strong memory. This person thinks things through thoroughly before acting, and doesn’t make rash decisions.

Very long, extending across entire palm — Strong personality, very successful, assertive. Might seem a bit self-centered.

Long and straight — Complex, highly adaptable person.

Straight — Logical, organized, not creative or free spirited, likes to follow the rules, down-to-earth, practical.

Short — Analytical, logical, straightforward person who likes to cut to the chase.

Deep — Great memory, focus, and a practical type of personality.

Wavy — Indicates a constant battle between the head and the heart. Might also indicate a person who doesn’t know what they want and flits from one thing to another in life.

Curved or sloping — Romantic, opportunistic, idealistic person who trusts his intuition and loves trying out new things and discovering new perspectives in life.

Faint — The dreamer in life, this type of person doesn’t pay much attention to logic. Tends to lack common sense as well.

Broken — Mentally exhausted, doesn’t have much control over thoughts, fragmented thought patterns.

Crosses — Indicates important life decisions that have impacted who you are as an individual today.

Chained — This means you’ve been going through a hard time and have had difficulty seeing the positive side of the situation.

Forked — A forked line indicates a person who enjoys debate and conflict, and can see both sides of an issue. This indicates a strong speaker, writer, and thinker who uses his intellect to advance in life.

Hooked — This might indicate self-absorption and selfishness. A hook low in the palm means a very untrustworthy individual who is also incredibly frugal.

Branches — Indicates important events yet to come in your life. May also indicate distractions that can take you off of your life path.

Branched upward — Indicates positive outcomes in all areas of life. Might also mean that you aim too high in life, and can get too wrapped up in your dreams without looking at the realistic side of things.

Branched downward — Indicates struggle, depression, loss, and general obstacles in life. Might indicate lack of success and prosperity.

Absent — Not common at all, but can signify laziness, detachment, and lack of interest in life.

Sister or Double — This might mean extra brainpower, emotions, and connection to life. A positive thing in most cases.

THE MINOR LINES

The palmistry minor lines, or secondary lines, can reveal an individual’s talents, interests, strengths and weaknesses. Their meanings can vary, depending on a variety of factors. Some people have faint or totally absent minor lines, which happens quite often. If they do appear on the palm, the palm reader can gain even more insight into the person. The nine more common lines are the fate line, apollo (sun) line, bracelet (rascette) lines, relationship (marriage) lines, health line, girdle of venus and intuition line.

Here’s a little information on fate lines:

  • If it is deep and straight, you have a very solid, promising career.
  • If it’s faint, you don’t like your job very much.
  • If it has lots of forks coming off it, you’ve had a very turbulent career.
  • If it starts from your life line but later splits off, you’ve been ambitious since a young age, and prefer an entrepreneurial approach to life.
  • If it joins with the life line in the middle, you may have or will later give up your interests and desires for the sake of others.
  • If the fate line starts at the base of the thumb and then crosses the life line, your family and friends greatly support you.

THE MOUNTS

In Palmistry, the mounts, or bumps of flesh, on the palm can reveal a great deal. They relate to the planets, which can tell us a lot about our personality. There are seven mounts on the palms, which represent the Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn. Where the mounts intersect the lines on the palms can also tell even more about an individual.

MARKINGS

Palmistry markings indicate positive or negative interruptions and blockages in the normal flow of the palm lines, mounts and fingers. They can indicate warnings of struggles, accidents, health problems, or other issues. On the other hand, some markings may indicate a period of recovery, problem resolution, or an emotional healing period. However, their meanings depend on the placement on your palm. They can also enhance or diminish the energies from those areas. The important markings that may appear on the palm of your hand include breaks, chains, crosses, dots, grilles, islands, squares, stars, tassels, transverse lines, triangles, tridents, upward and downward lines and vertical lines.

Leave a Reply